BLIV FRIVILIG
BLIV FRIVILIG
14. august 2017
af Daniel Boalth Petersen

STOP FOR STORINSTITUTIONER

Hvordan har man forestillet sig at skabe et godt børneliv i Helsingør Kommune? Altså den slags, hvor børnene rigtigt trives? Hvor personalet arbejder under nogle ordentlige rammer, der giver dem mulighed for at se og udvikle det enkelte barn? Og hvor personalet har overskud til at drage fuld omsorg for de af børnene, der måske har det en anelse svært på hjemmefronten?

Det er de relevante spørgsmål at stille, når Børne og Uddannelsesudvalget den 14. August behandler den aktuelle problemstilling med manglende plads i Hornbæk til at passe børnene lokalt. Embedsfolkene har alene lagt op til en økonomisk diskussion og de anbefaler at man intet gør (det er jo gratis). Men der er en principiel og politisk diskussion, der stikker dybere end det embedsfolkene har lagt op til.

HVAD ER DET FOR ET LIV OG EN HVERDAG VI ØNSKER FOR VORES BØRN?

Embedsfolkene har flere forslag i ærmet, blandt andet inddragelse af kontor og værksted for så at oprette en ny stue dér i stedet. I den forbindelse diskuteres ikke betydningen af personaleforhold eller hvordan det hænger sammen med at skabe kreative læringsmiljøer. Personalets arbejdsforhold og miljø har logisk nok betydning for deres evne til at varetage deres job, det overser man belejligt.

Det næste forslag vedrører inddragelse af institutionens fællesrum. Dén skal man ikke have tænkt længe over for at erkende, at der så er ting, man ikke længere kan i det daglige. Og det skal i øvrigt gøres med foldevægge så man kan holde samling indendørs i vinterhalvåret. Den børneflok der skal være på ”folde”-stuen har så ikke en fast base, men skal være klar til at folde sammen efter øvrige stuers behov.

Det er nogle stresset løsninger, hvor man ikke har forholdt sig kritisk til betydningen for børnenes og personalets trivsel. Og dertil kommer at embedsfolkene erkender, at børnehaven allerede på nuværende tidspunkt er overbelagt og at der skal søges dispensation til en yderligere overbelægning.

De to næste (og sidste) forslag vedrører tilbygning, enten ved vuggestuen eller som 1. sal på børnehaven. De er skam bedre (og dyrere ikke mindst) forslag end de to førstnævnte, men helt i mål når man ikke rigtig. For når man som familie har oplevet ’glæden’ ved stor-institutioner, er man godt med på at en bevægelse i den retning er mindre hensigtsmæssig. Og det skaber ikke en attraktiv by for børnefamilier.

ANTALLET AF BØRN BETYDER NOGET

Hvis vi vil den gode hverdag for vores børn, hvor de er i trygge rammer, hvor personalet kender hvert eneste barn og hvor vores børn er i trivsel, så må vi holde fast i, at antallet af børn i børnehaven skal ned og at der er et reelt behov for bygning af børnehave nr. 2… En plan man ved tidligere lejlighed skrottede. Til skade for det gode børneliv og byen.

Vi finder penge til- og skaber muligheder for mange ting i Helsingør Kommune. Lad os nu spørge hinanden, hvordan vi skaber et ordentligt børneliv og så gøre det!

https://helsingordagblad.dk/artikel/for%C3%A6ldre-i-hornb%C3%A6k-det-er-ikke-i-orden

Mine mærkesager

For mig handler politik om at skabe en positiv udvikling – i alle livets stadier og forhold. Men skal jeg pege på fire ting vil jeg udvælge børnene, klimaet, kulturen og erhvervslivet.
Hør mig præsentere mine mærkersager i videoen

Børnene

Vi har forskellige forudsætninger her i livet, men vores børn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og bryde den sociale arv. Det kræver gode rammer hver eneste dag.
Se mærkesag

Klima og bæredygtig kommune

Vi har et særligt ansvar for vores fælles klima og miljø. Vi har i fællesskab sat os nogle ambitiøse mål og dem skal vi indfri.
Se mærkesag

Erhvervsliv

Når vores erhvervsliv klarer sig godt, klarer vi os godt som kommune og det er blandt andet med til at skabe jobs. Som kommune skal vi sikre gode rammebetingelser. 
Se mærkesag

Vil du vide mere om mine mærkesager for en bedre Helsingør Kommune?

crossmenuarrow-right