BLIV FRIVILIG
BLIV FRIVILIG

Mærkesager

For mig handler politik om at skabe en positiv udvikling – i alle livets stadier og forhold. Men skal jeg pege på tre ting vil jeg udvælge børnene, klimaet, og erhvervslivet.
SE MINE MÆRKESAGER

Børnene

Vi har forskellige forudsætninger her i livet, men vores børn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og bryde den sociale arv. Det kræver gode rammer hver eneste dag. Jeg vil derfor arbejde for:

Flere pædagoger i daginstitutioner – Rammerne i børnenes hverdag og de institutioner de færdes i er vigtige. Her ligges grundstenene for børnenes liv og det kræver faglighed. Vi skal sikre en høj andel af pædagoger i institutionerne.

Pasningsgaranti – Det skal være trygt og lokalt, når man afleverer sit barn. Vores byer er i en positiv udvikling og jeg vil arbejde for, at antallet af pladser i vuggestuer og børnehaver øges i takt med udviklingen.

Skoler som fyrtårne for trivsel og faglighed – Det gode børne- og ungeliv forudsætter, at børnene trives og med det kommer børnenes faglige udvikling. Alt for mange af vores unge opnår ikke minimum karakteren 02 i dansk og matematik. Karakteren er ikke et mål i sig selv, men et udtryk for, at den unge har nogle vanskelige vilkår for det videre liv. Jeg vil derfor arbejde for øget trivsel og at flere af vores unge opnår minimum karakteren 02.

Skolemad – Der skal være mulighed for god og sund mad i vores skoler til rimelige priser. Er der tale om børn af økonomisk trængte familier, skal der være mulighed for økonomisk tilskud via fripladsordningen.

Styrket fritidsområde – SFO’en eller klubben skal være et frirum med plads til kreativitet og det at dyrke de gode venskaber. Jeg vil derfor arbejde for ordentlige normeringer og en fornuftig forældrebetaling, der ikke får forældre til at fravælge fritidstilbuddet.

Klima og bæredygtig kommune

Vi har et særligt ansvar for vores fælles klima og miljø. Vi har i fællesskab sat os nogle ambitiøse mål og dem skal vi indfri. Jeg vil derfor arbejde for, at vi får indført elbusser hurtigst muligt og opsat ladestandere på tværs af vores kommune.

Jeg vil også arbejde for, at vi passer bedre på vores natur. Det betyder, at vi skal have stoppet udledningen af spildevand til Øresund, ligesom vi skal passe på vores bynære natur og skabe flere rekreative områder.

Endeligt skal vi som en del af det at have en bæredygtig kommune skabe plads til varieret boligbebyggelser med alt fra ungdomsboliger til almene boliger og seniorbofællesskaber. Vi skal have en bæredygtig kommune med plads til alle.

Erhvervsliv

Når vores erhvervsliv klarer sig godt, klarer vi os godt som kommune og det er blandt andet med til at skabe jobs. Som kommune skal vi sikre gode rammebetingelser. Vi skal blandt andet have nedbragt den alt for lange sagsbehandlingstid i byggesager, der hæmmer etablering og udvidelse af virksomheder og arbejdspladser.

Vi skal understøtte stærke iværksættemiljøer, der kan være med til at skabe den næste stærke erhvervsvirksomhed i vores kommune. Vi skal også sætte gang i renoveringsarbejder af offentlige bygninger og infrastruktur til gavn for lokale virksomheder og beskæftigelsen.

Endeligt skal vi aktivt søge den gode dialog med erhvervsvirksomhederne og i fællesskab finde løsninger på de udfordringer virksomhederne støder ind i.

Lær mig at kende

Hvem er Daniel Boalth Petersen?

Jeg er gift med Marlene, far til tre børn, bor i Hornbæk, er 37 år og så er jeg Socialdemokrat. Jeg har siddet i Helsingør Byråd siden 2019 og vil kæmpe for at have en plads i byrådet i de næste fire år.
Læs om mig
crossmenuarrow-downarrow-right