BLIV FRIVILIG
BLIV FRIVILIG
MÆRKESAG 1

Børnene

Vi er ikke ens, vi har forskellige forudsætninger og drømme - Men vi er alle lige meget værd.
SE MÆRKESAG

Giv børnene de bedste muligheder

Vores børn skal alle have de bedste muligheder for at udvikle sig som mennesker – uanset baggrund. Vi skal bekæmpe de uligheder, der fratager nogle børn friheden til at udvikle og forfølge deres egen drøm. Det kræver stærke institutioner med fokus på trivsel og faglighed – hos børn og personale.
Det er gennem vores vuggestuer, dagplejere, daginstitutioner, skoler og fritidsklubber, at vi sikrer børnene en tryg barndom. Langt de fleste børn kommer fra hjem med omsorgsfulde forældre, men der er nogle, der ikke har de samme forudsætninger, og dem skal vi tage os særligt godt af i vores institutioner. Social baggrund må ikke blive til en livslang udfordring for det enkelte barn.
Vi skal holde fast i, at alle børn har ret til at blive en del af fællesskabet og udnytte deres eget potentiale.

Flere pædagoger i daginstitutioner

Som forældre kan vi aflevere vores børn i nogle af landets bedste daginstitutioner. Det skal vi holde fast i og blive ved med at udvikle. Det forudsætter en høj grad af faglighed blandt personalet. Jeg mener derfor, at vi skal øge andelen af pædagoger i vores institutioner – fordi den enkelte pædagog bidrager med sin faglighed til at styrke institutionen og skabe trygge og udviklende rammer om børnene.

Og så skal vi have ekstra gode normeringer i institutioner, der har børnegrupper med særlige udfordringer, så vi giver børnene mulighed for at få et godt sprog og gode sociale kompetencer.

Pasningsgaranti

Vi har i Helsingør Kommune pasningsgaranti, der betyder, at man er sikker på at kunne finde en pasningsmulighed til sit barn. Vores byer udvikler sig i de her år og oplever en stigende tilflytning, og det udfordrer pasningsmulighederne lokalt. Vi skal derfor i takt med udviklingen udbygge mulighederne for at få passet børn lokalt i børnehaver og vuggestuer.

Skoler som fyrtårne for trivsel og faglighed

Folkeskolen skal være førstevalget for forældre og børn. Vi skal styrke og videreudvikle vores folkeskole, så vores unge får den bedste mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Langt de fleste af vores unge klarer sig rigtigt godt og vores folkeskoler giver dem en god grunduddannelse at bygge videre på. Vi har dog desværre en mindre gruppe unge, der ikke opnår mindst karakteren 2 i dansk og matematik, og vi har en gruppe af unge, der ikke trives. Dem skal vi også have med. Det tror jeg på, at vi kan lykkes med gennem udvikling af vores gode folkeskoler. Vi skal have en ambition om en folkeskole, der løfter alle unge fagligt og socialt styrket videre i uddannelse.

Skolemad

Hvis børnene skal trives i det daglige, så er kost en vigtig del af det. Vi skal derfor tilbyde børnene ernæringsrigtig mad i skolerne. Både når det gælder den gode start på dagen med et godt morgenmåltid i SFO’en og i skolens frokostpause.

Vi skal understøtte skoler og fritidstilbud, så børnene har adgang til skolemaden til rimelige priser og give økonomisk tilskud, hvis forældrene har ret til friplads.

Styrket fritidsområde

Børn og unge skal have mulighed for at finde sammen i fællesskaber og dyrke gode venskaber i vores fritidstilbud. Fritidstilbuddet skal være et sted, hvor børn og unge selv sætter retning og har medbestemmelse – et frirum, hvor kreativiteten får frit spil.

Pædagogerne er dem, der skaber kvaliteten i fritidstilbuddet, og deres arbejde skal vi understøtte, så de har tid til at planlægge aktiviteter og bruge tid sammen med børnene.

Det mener jeg kræver god ledelse, dygtige pædagoger, ordentlige normeringer og en fornuftig forældrebetaling.

Mine mærkesager

For mig handler politik om at skabe en positiv udvikling – i alle livets stadier og forhold. Men skal jeg pege på tre ting vil jeg udvælge børnene, klimaet og erhvervslivet.
Hør mig præsentere mine mærkersager i videoen

Børnene

Vi har forskellige forudsætninger her i livet, men vores børn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og bryde den sociale arv. Det kræver gode rammer hver eneste dag.
Se mærkesag

Klima og bæredygtig kommune

Vi har et særligt ansvar for vores fælles klima og miljø. Vi har i fællesskab sat os nogle ambitiøse mål og dem skal vi indfri.
Se mærkesag

Erhvervsliv

Når vores erhvervsliv klarer sig godt, klarer vi os godt som kommune og det er blandt andet med til at skabe jobs. Som kommune skal vi sikre gode rammebetingelser. 
Se mærkesag

Vil du vide mere om mine mærkesager for en bedre Helsingør Kommune?

Lær mig at kende

Hvem er Daniel Boalth Petersen?

Jeg er gift med Marlene, far til tre børn, bor i Hornbæk, er 37 år og så er jeg Socialdemokrat. Jeg har siddet i Helsingør Byråd siden 2019 og vil kæmpe for at have en plads i byrådet i de næste fire år.
Læs om mig
crossmenuarrow-downarrow-right