BLIV FRIVILIG
BLIV FRIVILIG
MÆRKESAG 2

Klima

Vores kommune er vores fælles base og den arv vi efterlader næste generation.
SE MÆRKESAG

Grøn og bæredygtig kommune

Vores kommune er vores fælles base og den arv vi efterlader næste generation. Vi har et fælles ansvar for kommunens udvikling og vi har i fællesskab sat os et ambitiøst mål om at halvere vores udledning af CO2 til højst 1,7 ton pr. borger senest i år 2030. Vi har allerede sat rigtig mange initiativer i gang som eksempelvis etablering af solcellepark, energirenovering af kommunale bygninger, affaldssortering og meget mere. Og vi skal have igangsæt mange flere initiativer for at nå vores mål.

Elbusser

Trafikken er noget af det, der virkelig fylder i vores CO2-aftryk, og derfor er det helt afgørende, at vi her får mindsket CO2-udledningen. Noget af det skal klares på nationalt plan via Folketinget, men vi kan også gøre meget selv i vores kommune. Én af de ting er blandt andet at indføre elbusser i vores busdrift.

Og så er elbusser ikke kun godt for klimaet, det er også med til at mindske partikelforureningen i vores byer og den lavere støj fra kørslen med elbusser er også med til at forbedre oplevelsen af at færdes i byrummene. Elbusser er derfor på alle måder en gevinst.

Flere el-ladestandere

Når nu vi er ved det med el, så skal vi også have udbygget infrastrukturen, så det bliver muligt at finde en el-ladestander uanset, hvor i kommunen man befinder sig – fra Espergærde over Tikøb til Hornbæk, ja i hele vores kommune.

Der er et stort skifte på vej i bilparken både offentligt og privat, og det stiller store krav til infrastrukturen. Vi må ikke sakke bagud med den udvikling og skal derfor have et stærkt fokus på den del i de kommende år.

Øresund

Med Øresund uden for døren er vores kommune meget mere end det øjet ser. Øresund har fået et fornyet fokus de senere år, og det fokus skal vi benytte os af. Jeg vil arbejde for, at vi får reduceret udledning af spildevand til Øresund, søer og vandløb gennem etablering af flere overløbsbassiner, separatkloakering og håndtering af regnvand på egen grund. Til gavn for vores natur, dyreliv og os som mennesker.

Rekreative områder

Noget af det, vi er kendt for uden for kommunegrænsen, er vores skønne natur – nærheden til strand og skov. Det skal vi holde fast i. I de her år er vores byudvikling i rivende udvikling og det er godt for mange ting. Men vi må ikke glemme at sikre åndehuller i vores byer og give plads til den bynære natur. Den bynære natur er ikke kun godt for sjælen som rekreative områder men er også med til at give plads til biodiversiteten i en tid, hvor vi udbygger byerne. Jeg vil derfor arbejde for sikre den bynære natur og rekreative åndehuller i byerne.

En kommune for alle – en bæredygtig kommune

En bæredygtig kommune handler også om at skabe en kommune, hvor der er plads til alle. Det gør vi gennem varierede og blandede boligområder. Jeg vil arbejde for, at der bliver plads til ungdomsboliger, almene boliger og seniorbofællesskaber. Bæredygtige boligområder er for mig at se en blanding af private og almene boliger, og det tror jeg på, at vi kan lykkes med. Det kommende projekt på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør er et godt eksempel på det.

Mine mærkesager

For mig handler politik om at skabe en positiv udvikling – i alle livets stadier og forhold. Men skal jeg pege på tre ting vil jeg udvælge børnene, klimaet og erhvervslivet.
Hør mig præsentere mine mærkersager i videoen

Børnene

Vi har forskellige forudsætninger her i livet, men vores børn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og bryde den sociale arv. Det kræver gode rammer hver eneste dag.
Se mærkesag

Klima og bæredygtig kommune

Vi har et særligt ansvar for vores fælles klima og miljø. Vi har i fællesskab sat os nogle ambitiøse mål og dem skal vi indfri.
Se mærkesag

Erhvervsliv

Når vores erhvervsliv klarer sig godt, klarer vi os godt som kommune og det er blandt andet med til at skabe jobs. Som kommune skal vi sikre gode rammebetingelser. 
Se mærkesag

Vil du vide mere om mine mærkesager for en bedre Helsingør Kommune?

Lær mig at kende

Hvem er Daniel Boalth Petersen?

Jeg er gift med Marlene, far til tre børn, bor i Hornbæk, er 37 år og så er jeg Socialdemokrat. Jeg har siddet i Helsingør Byråd siden 2019 og vil kæmpe for at have en plads i byrådet i de næste fire år.
Læs om mig
crossmenuarrow-downarrow-right