BLIV FRIVILIG
BLIV FRIVILIG
22. august 2018
af Daniel Boalth Petersen

BUDGET 2019

Byrådet har barslet med et nyt budget for 2019-2022.

Der er mange rigtig gode og nødvendige tiltag, der har været på bekostning af nogle andre, og så er der alt det, der er udeladt.

TILTAG

Fem hurtige af de gode tiltag:

# ældreplejen er tilført 32-39 mio. kr. årligt
# ekstra personale til det specialiserede børne- og voksenområde for 3,3 mio. kr. årligt.
# dagtilbudsområdet tilføres i alt 30 mio. kr. over de næste 4 år i takt med det stigende antal børn
# plan for udbygning af daginstitutioner i Hornbæk og Espergærde
# ny/udbygning af svømmehal

HVOR KOMMER PENGENE FRA?

De kommer blandt andet fra besparelser og effektiviseringer som:

# lukningen af ældreklubben SPUC
# øget forældrebetaling for SFO-ordning# reduktion i ydelserne ved de ældre borgere som tøjvask, rengøring og øget brugerbetaling på mad
# og mange flere poster…

HVAD HAR VI IKKE FORHOLDT OS TIL?

# normeringerne i vores børns institutioner, der i en række af institutionerne ligger over de anbefalede minimumsnormeringer
# gælden der tynger vores skoler# manglen på støttepædagoger til børn med behov
# klimaudfordringerne
# og meget andet…

Men hvorfor egentlig så det store fokus på at føre så mange midler til ældreområdet herunder særligt ældreplejen, når nu andre områder også har brug for styrkelse? Det er konsekvensen af et kraftigt stigende antal ældre i vores samfund, som vist i grafen nedenfor (Helsingør kommune).

Det siges, at næste års budget skal være børnenes budget – det er der brug for. Spørgsmålet er bare, om vi fik ført nok midler til ældreområdet… det må vise sig.

Mine mærkesager

For mig handler politik om at skabe en positiv udvikling – i alle livets stadier og forhold. Men skal jeg pege på fire ting vil jeg udvælge børnene, klimaet, kulturen og erhvervslivet.
Hør mig præsentere mine mærkersager i videoen

Børnene

Vi har forskellige forudsætninger her i livet, men vores børn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig og bryde den sociale arv. Det kræver gode rammer hver eneste dag.
Se mærkesag

Klima og bæredygtig kommune

Vi har et særligt ansvar for vores fælles klima og miljø. Vi har i fællesskab sat os nogle ambitiøse mål og dem skal vi indfri.
Se mærkesag

Erhvervsliv

Når vores erhvervsliv klarer sig godt, klarer vi os godt som kommune og det er blandt andet med til at skabe jobs. Som kommune skal vi sikre gode rammebetingelser. 
Se mærkesag

Vil du vide mere om mine mærkesager for en bedre Helsingør Kommune?

crossmenuarrow-right